Wynajem długoterminowy

Wypożyczalnia samochodów BPrent zapewni Państwa przedsiębiorstwu samochód zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba. Wynajem dla firm świadczymy od jedneg dnia do nawet 60 miesięcy. Do głównych zalet wynajmu długoterminowego należą niezmienne i przewidywalne koszty użytkowania samochodu, wyrażone przez miesięczną ratę wynajmu, stałą przez cały okres trwania umowy. Firma nie musi wnosić kapitału na zakup aut oraz zyskuje możliwość swobodnego budowania floty i jej uzupełniania w sytuacjach nagłych.

Korzyści z wynajmu

Umowa najmu długoterminowego ma charakter pozabilansowy. Korzystający nie ma obowiązku wykazania przedmiotu najmu po stronie aktywów bilansu i zobowiązań z tytułu umowy po stronie pasywów po stronie swojego bilansu. Taka neutralność bilansowa służy poprawie sytuacji finansowej firmy i zwiększa jej zdolność kredytową, dzięki wzrostowi wskaźnika zwrotu z aktywów (ROA).

 • Łatwe planowanie i budżetowanie – stałe miesięczne opłaty za najem i zarządzanie umożliwiają uniknięcie niespodziewanych kosztów i zapobiegają przekroczeniu budżetu
 • Redukcja kosztów związanych z flotą oraz utrzymanie ich na stałym pułapie dzięki kontroli kosztów i jakości obsługi floty
 • Przejęcie ryzyka związanego z wartością końcową pojazdów – właścicielem floty jest BPrent, który odpowiedzialny jest za ich sprzedaż po finalizacji kontraktu
 • Większa zdolność kredytowa – flota nie obciąża bilansu firmy, jak to ma miejsce w przypadku zakupu samochodów na kredyt/leasing
 • Wyższy zwrot z inwestycji – firma może przeznaczyć kapitał na inwestycje związane ze swoją główną działalnością, a nie na zakup pojazdów
 • Lepsze odpisy podatkowe – proponujemy rozbicie raty na część finansową oraz część za obsługę, co powoduje większe odpisy podatku VAT

Korzyści z wynajmu dla firm

 • Pełny pakiet ubezpieczeń, likwidacji szkód komunikacyjnych
 • Gwarancja samochodu zastępczego w przypadku awarii
 • 24 godzinny assistance
 • Stawki za wynajem indywidualnie przygotowywane dla każdego klienta
 • Brak kosztów związanych z obsługą techniczną i serwisowaniem pojazdów
 • Uproszczona i skrócona procedura oceny finansowej firmy
 • Brak konieczności wieloletniego zobowiązania finansowego z bankiem
 • Możliwość długotrwałego użytkowania pojazdu bez konieczności zakupu
 • Możliwość szybkiego zwiększenia lub zmniejszenia stanu floty firmy
 • Możliwość szybkiego przemodelowania floty firmy
 • Szybki termin realizacji zamówionych samochodów
 • Możliwość wyboru pojazdów
 • Gwarancja nowych, bardzo dobrze wyposażonych samochodów
 • Bezgotówkowe rozliczenie umowy
 • Możliwość wliczenia kosztów wynajmu w koszty uzyskania przychodu firmy
 • Osobisty doradca dostępny przez cały okres trwania umowy